Fronto-temporale dementie

Fronto-temporale dementie kenmerkt zich door een geleidelijk ontstane gedrags-en persoonlijkheidsverandering, stoornissen in de executieve functies (uitvoerende functies), met pas veel later in het beloop geheugenstoornissen. De gedragsstoornissen staan in het begin meestal op de voorgrond; daarom wordt vaak in het begin gedacht aan een psychiatrische aandoening. Er kan sprake zijn van een apathiesyndroom (initiatiefverlies, desinteresse, emotionele vervlakking), ontremd gedrag ( bijvoorbeeld ontremd koopgedrag, eetgedrag of seksueel gedrag) of stereotiep-dwangmatig gedrag (bijvoorbeeld het uitvoeren van ritualistische handelingen of dwangmatigheid met etenstijden). Daarbij treedt vroeg in het verloop verlies van empathie of emotionele betrokkenheid op, en heeft de oudere met dementie geen of verminderd inzicht in zijn toestand. Ook wordt vaak een reductie van de spontane spraak gezien, die gepaard gaat met woordvindingsstoornissen, en die uiteindelijk kan leiden tot mutisme.


Bron: Weinstein, H.C., Jonker, C., & Scheltens, Ph. (2003). Dementie handboek, een beknopte leidraad voor de praktijk (2e druk). Utrecht: Alzheimer Centrum VUmc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 logoRadboudumc    HAN Arnhem Nijmegen      IQ Nijmegen